Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-02-16

AUBAGIO som förstahandsval* på Kloka listan för andra året i rad.1

 

Aubagio på Kloka Listan 2018

AUBAGIO (teriflunomid) med på Kloka listan även år 2018.

Kloka listan är Stockholms läns läkemedelskommittés rekommendationer av läkemedel, efter förslag från läkemedels kommitténsexpertråd. Rekommendationerna grundas på vetenskaplig dokumentation gällande effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.1
 

 

 

AUBAGIO har full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).2 Behandling med AUBAGIO hari två kliniska studier visat en signifikant effekt på skovfrekvens och funktionsnedsättning jämfört med placebo.3 Säkerhetsprofilen var densamma genom fyra kliniska studier med upp till nio årsuppföljning.3-6

*vid skovvis förlöpande MS eller kliniskt isolerat syndrom.

Ref: Referenser: 1. www.janusinfo.se 2018-01-17. 2. www.tlv.se 2018-01-17. 3. Aubagio SPC. 4. Vermesch P, et al. Mult Scler2014 20(6)705-16. 5. O´Connor et al. Neurology. 2016;86:1. 6. Miller et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86.

GZSE.AUBA.18.01.0009. FEB 2018