Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

AUBAGIO bromsar MS

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-08-27

Förpackning med AUBAGIO

AUBAGIO® (teriflunomid) är ett läkemedel som sedan augusti 2013 är godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

AUBAGIO har full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

AUBAGIO är studerat i ett av de största kliniska prövningsprogram som gjorts för ett MS-läkemedel. Från Sverige har fyra sjukhus deltagit i de studier som ligger till grund för EU-godkännandet; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

AUBAGIO - signifikant effekt jämfört med placebo

AUBAGIO (teriflunomid) har i två kliniska studier visat en signifikant effekt på skovfrekven och funktionsnedsättning jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen var densamma genom fyra kliniska studier med upp till nio års uppföljning.1-4 AUBAGIO är en tablett som tas en gång om dagen, med eller utan mat.

Den här informationen riktar sig till dig som är förskrivare och vårdpersonal som vill veta mer om AUBAGIO (teriflunomid). Behöver du komma i kontakt med oss är du välkommen att kontakta Sanofi Genzyme telefonnummer 08- 634 50 00.

Minimitext

AUBAGIO® (teriflunomid)14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).
Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: Maj 2018.

Referenser

1. AUBAGIO Produktresumé
2. Vermesch P, et al. Mult Scler 2014 20(6)705-16
3. Freedman M, et al. Poster P3.150, AAN 2014.4. Miller et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86